Tehnička pravila i prirčnici

11 December 2016

Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija

Rezultati razvoja i unapređenja tehnologije i postupaka, primjene novih materijala i proizvoda te njihova spajanja i zaštite, donošenja novih zakona i propisa u cilju povećanja sigurnosti i trajnosti u korištenju plina, posebice u širokoj potrošnji doveli su do relativne zastarjelosti postojećeg izdanja Pravilnika HSUP–P 600 iz 2002. Budući da su mnoge odredbe...

10 November 2016

Pravilnik o uvjetima postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija

Ovaj Pravilnik (II. izdanje), je izrađen i dopunjen po Radnoj grupi za tehničku i strukovnu regulativu Hrvatske stručne udruge za plin, uz suradnju Sektora za inspekcijske poslove-Inspekcija zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP). Svrha ovog Pravilnika je provedba zakonskih obveza, koje proizlaze iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima N.N. 108/95...

09 November 2016

Priručnik za polaganje stručnog ispita i dobivanje ovlasti za ispitivanje plinskih instalacija na nepropusnost

Nakon donošenja Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111: 2000. godine stvoreni su uvjeti za reguliranje te djelatnosti (s obzirom na njezinu važnost za sigurnost i pouzdanost uporabe plina) putem provjere i ispitivanja plinskih instalacija. Tome je pridonijela i naglašena definicija pojma „plinske instalacije“, koja je obuhvatila sve aspekte i...

10 October 2016

Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar za korištenje u distribucijskim sustavima, obrtu i industriji

Stručno iskustvo kao i pravila struke koja obrađuju ovo područje ukazuju na to da se propisi za regulacijske uređaje kojima se plinom opskrbljuju kućanstva znatno razlikuju od propisa za postrojenja za regulaciju tlaka u distribucijskoj mreži, tj. za opskrbu obrta i industrije procesnim plinom. Stoga je i unutar regulative HSUP-a napravljena odgovarajuća...

11 August 2016

Tehnička pravila za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja za proizvodnju energije

Uz brigu za povećanje broja korisnika plina i nove  primjene plina, povećanje sigurnosti uporabe plina kao energenta jedna je od osnovnih zadaća Hrvatske stručne udruge za plin. Značajan segment te zadaće je i izrada Tehničkih pravila za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja ukupnog instaliranog toplinskog učina većeg od 50 kW. Sadašnji...

11 August 2016

Tehnička pravila za odorizaciju plina

Između mnogih zadataka kojima se HSUP, prema svojem programu rada bavi, nesumnjivo se kao značajniji nalaze izrada tehničke regulative, stručnih pravila, smjernica i uputa. Ovaj Pravilnik je još jedan iz serije s oznakom HSUP-P-601, a odnosi se na odorizaciju plina, kao jednu od osnovnih tehnoloških operacija u distribuciji plina i nezaobilazan uvjet tehničke...