Plin časopis

29 June 2020

Znanstveno-stručni časopis PLIN – Lipanj 2020.

Prije uvodnih riječi o sadržaju novog broja želim izraziti nadu i vjerovati da ste svi vi, vaše obitelji, prijatelji i suradnici zdravi i dobro u ovim izazovnim vremenima potaknutima pandemijom koronavirusa (COVID-19). Nažalost, nevolje su produbljene snažnim potresom u Zagrebu, što je još više otežalo narušenu svakodnevnicu naših sugrađana. Dok se pokušavamo...

31 March 2020

Znanstveno-stručni časopis PLIN – Ožujak 2020.

Održivost čine sklad ekonomije, ekologije i društvene odgovornosti. Ova rečenica iz poslovne misije globalno poznate energetske tvrtke oslikava ne samo njezinu poslovnu viziju nego i smjer kojim bismo trebali nastaviti prema započetoj energetskoj tranziciji. Nužnost očuvanja okoliša postala je polazna misao brojnih aktera iz svijeta politike, akademske zajednice, tvrtka i mnogih pojedinaca, a...

19 December 2019

Znanstveno-stručni časopis PLIN – Prosinac 2019.

Na početku uredničkog osvrta želim naglasiti da su ovu godinu u sferi energetske politike obilježila dva vrlo važna dokumenta: „Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu“ i „Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine“. Hrvatska stručna udruga za plin...

10 October 2019

Znanstveno-stručni časopis PLIN – Rujan 2019.

Dani visokih temperatura i godišnjih odmora iza nas su. Nakon prvog osjetnijeg osvježenja jesen je lagano pokucala na naša vrata, a misli su odmah krenule prema novoj ogrjevnoj sezoni. Mnogobrojne su aktivnosti pred nama pa cjelokupni plinski sektor treba pridonijeti pozicioniranju prirodnog plina kao nezaobilaznog energenta u daljnjem razvoju RH. U tom je...

28 June 2019

Znanstveno-stručni časopis PLIN – Lipanj 2019.

Uskoro će završiti još jedna ogrjevna sezona. Zbog relativno blage zime smanjena je uporaba prirodnog plina u sektoru široke potrošnje i energetskim transformacijama. Stoga je u 2018. godini zabilježena manja potrošnja prirodnog plina od očekivane. Hrvatski plinski sektor nalazi se pred izazovima koji će utjecati na buduću uporabu prirodnog plina. Strategija energetskog razvoja...

05 April 2019

Znanstveno-stručni časopis PLIN – Ožujak 2019.

Uskoro će završiti još jedna ogrjevna sezona. Zbog relativno blage zime smanjena je uporaba prirodnog plina u sektoru široke potrošnje i energetskim transformacijama. Stoga je u 2018. godini zabilježena manja potrošnja prirodnog plina od očekivane. Hrvatski plinski sektor nalazi se pred izazovima koji će utjecati na buduću uporabu prirodnog plina. Strategija energetskog razvoja...

13 December 2018

Časopis PLIN – Prosinac 2018.

Analiza buduće uloge prirodnog plina isprepleće se s proučavanjem opcija (scenarija) globalne energetske budućnosti, pri čemu se energetska politika i mjere  graničavanja globalnog zatopljenja sve više tretiraju integralno. Prirodni plin – vrlo vrijedan energent kontinuirano rastućeg udjela u energetskome miksu – u posljednje se vrijeme učestalo naziva tranzicijskim energentom. Međutim, prirodni plin nadilazi...

27 September 2018

Časopis PLIN – Rujan 2018.

27. svjetska plinska konferencija održana je u organizaciji Međunarodne plinske unije u Washingtonu DC u razdoblju od 25. do 29. lipnja 2018. Na konferenciji su sudjelovali i stručnjaci iz Republike Hrvatske koji su imali priliku saznati novitete i čuti poruke o aktualnom stanju, trendovima razvoja i ulozi plina u energetici budućnosti. Sjedinjene Američke...

07 August 2018

Časopis PLIN – Lipanj 2018.

Energetika je tijekom proteklih nekoliko godina nedvojbeno postala jednim od ključnih ekonomskih i strateško-političkih izazova suvremenoga gospodarstva. Prihvaćanjem Pariškog sporazuma o klimi 2015. godine i njegovim stupanjem na snagu 2016. izgledalo je da globalna aktivnost na promjeni glavnog smjera razvitka energetike nema alternative i da je era fosilnih izvora energije na zalazu....

12 April 2018

Časopis PLIN – Ožujak 2018.

Svijet se brzo mijenja. Već četrdesetak godina svjedoci smo ne samo naglih promjena već i njihova dodatnog ubrzavanja. Mijenjaju se gospodarstvo i njegova struktura. Odziv ljudi na te promjene nije jednoznačan. On je u rasponu od njihova neprihvaćanja do traženja putova uklapanja. Jedna od važnijih gospodarskih grana koja prolazi velike i brze...