Brošure

07 August 2018

Plinsko gospodarstvo Hrvatske

Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) izdala je najnovije izdanje brošure „Plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske u 2019. godini“. Brošura izlazi krajem lipnja svake godine a sadrži korisne podatke o energetskoj bilanci prirodnog plina u RH, dobavi i potrošnji prirodnog plina, strukturi potrošnje i distribuciji prirodnog plina i druge relevantne podatke. Distribuira se besplatno svim članovima...

16 January 2018

Sigurna i efikasna uporaba dimovodnih instalacija – upute korisnicima

Na treće izdanje brošure odlučili smo se radi dopune i izmjene dijela teksta koji nije aktualan ili se više ne primjenjuje u praksi zbog novoga zakonodavnog okvira. Doneseni su novi propisi iz područja dimnjačarske djelatnosti, uvedene su nove tehnologije i uređaji koji upotrebljavaju plin kao energent, uz nove dimovodne instalacije koje se...

12 July 2016

Sigurnost korištenja plina – upute korisnicima plina

Zašto je važna sigurnost korištenja plina? • opasnosti-nezgode-posljedice Uzroci događanja nezgoda Fizikalne karakteristike plinova • prirodni plin • miješani plin (propan-butan-zrak) • ukapljeni naftni plin (UNP) Ugradnja plinskih naprava i uređaja • odabir plinskih uređaja • prostor ugradnje • projektna dokumentacija • dovod zraka • odvod dimnih plinova • sigurnosne naprave Održavanje plinskih instalacija, naprava i uređaja Prilozi tvrtki suradnika

11 July 2016

Efikasnost korištenja plina – upute korisnicima plina

Nužnost porasta cijene plina, te njenog usklađenja sa liberaliziranim tržištem ponukao je mnoge čimbenike, pa tako i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, na osmišljavanje i pokretanje programa “Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj”. Program obuhvaća sve aspekte koji doprinose štednji energije i njenoj efikasnijoj primjeni. U želji da doprinese uspjehu akcije Ministarstva gospodarstva,...