Izdvojena novost

Održana svečanost dodjele godišnjih nagrada
Zaklade “Hrvoje Požar”

29. svečanost dodjele godišnjih nagrada Zaklade “Hrvoje Požar” održana je 5. srpnja 2024. u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zaklada “Hrvoje Požar” djeluje unutar Hrvatskog energetskog društva (HED). HED je strukovna udruga koja na dobrovoljnom utemeljenju okuplja stručnjake i znanstvenike iz djelatnosti energetike i član je World Energy Council-a (Svjetsko energetsko vijeće).

Predsjednik HED-a Ivan Andročec i Glavni tajnik HSUP-a Eraldo Banovac (dobitnik nagrade Zaklade
“Hrvoje Požar” za značajnu stručnu i znanstvenu djelatnost u razvitku energetike)

Izdvojena novost

ZAKLJUČCI
39. Međunarodnog znanstveno-stručnog susreta
stručnjaka za plin,
8. – 10. svibanj 2024., Opatija

 • Uloga plina na globalnoj razini bit će ključna u procesu dekarbonizacije tijekom energetske tranzicije koja će se zasigurno odvijati i nakon 2050. godine, a s obzirom na činjenicu da za plin još uvijek ne postoji realna alternativa.
 • Plinska industrija pokazala se vrlo inovativnom i stoga je tijekom proteklih desetljeća rastao udio plina u globalnom energetskom miksu.
 • Uporaba prirodnog plina, koji ima najmanje emisije CO2 po jedinici energije među ugljikovodicima, značajno utječe na smanjenje globalnih emisija, a naročito emisija CO2 u
  visokorazvijenim državama.
 • Radi jačanja energetske sigurnosti Republike Hrvatske podržavaju se aktivnosti za pronalazak novih rezervi plina na teritoriju Republike Hrvatske. Potrebno je ukloniti sve administrativne prepreke kako bi se skratio proces od trenutka pronalaska plinskih rezervi do trenutka pridobivanja plina i njegove otpreme u hrvatski plinski transportni i/ili skladišni sustav.
 • Podržava se daljnji razvoj sustava podzemnog skladišta plina i proširenje kapaciteta terminala za UPP, kao i provedba projekata „Jačanje plinske infrastrukture“ i Jadransko-jonskog plinovoda, sve u cilju jačanja sigurnosti opskrbe plinom.
 • Podržavaju se inicijative za izgradnju plinskih termoelektrana koje karakterizira brzi odziv kod potrebe uravnoteženja nacionalnoga elektroenergetskog sustava, što postaje sve važnije s povećanim udjelom prekidivih obnovljivih izvora energije. Podržava se primjena CCUS tehnologija u cilju smanjenja emisija CO2 iz prirodnog plina.
 • Očekuje se daljnji rast proizvodnje obnovljivih plinova i zelenog vodika. Stoga je potrebno pripremati plinsku infrastrukturu za prihvat obnovljivih plinova i vodika te utvrditi regulatorna pravila za njihovu uporabu.
 • Potrebna je izmjena regulatornih pravila kako bi se odgovorilo na izazove koje stvara nova legislativa o uštedi energije i preporuke za prestanak uporabe trošila na fosilna goriva, prvenstveno kroz izmjenu tarifa i prilagodbu regulacijskog razdoblja.
 • Potrebna je izmjena Zakona o cestama kako bi se otklonio trošak distributerima plina koji dodatno otežava njihovo poslovanje.
 • Potrebno je prilagoditi WACC (Weighted average cost of capital) i odrediti kraće amortizacijsko razdoblje za reguliranu imovinu onih energetskih subjekata koji obavljaju regulirane djelatnosti u sektoru plina.

Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP)

Izdvojena novost

39. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin uspješno je održan u Opatiji od 8. do 10. svibnja 2024.

39. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin s tradicionalnom međunarodnom izložbom plinske opreme i tehnologije uspješno je održan u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji od 8. do 10. svibnja 2024. u organizaciji Centra za plin Hrvatske d. o. o. i Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), članice Međunarodne plinske unije (IGU).

Izdvojena novost

Izdvojena novost

17. listopada 2023. održan je Dan plina

Zagreb, 17. listopada 2023. – Redovita sjednica Skupštine Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) i proslava Dana plina tradicionalno su okupili mnogobrojne sudionike hrvatskog tržišta plina uz zapažen interes medija. HSUP je održao redovitu sjednicu Skupštine u zgradi INA-e Industrije nafte, d. d., Avenija Većeslava Holjevca 10, u Zagrebu. INA d. d. ujedno je bila i sponzor događaja. Skupu su prisustvovali stručnjaci iz plinskoga gospodarstva i energetike, predstavnici brojnih institucija, ravnatelji, članovi uprava energetskih tvrtki, sveučilišni profesori i predstavnici medija. Aktualna problematika tržišta plina bila je tema koja je činila okosnicu ovoga skupa. Skupštini je podneseno Financijsko izvješće HSUP-a za 2022. godinu koje je i prihvaćeno. Prihvaćeni su i Plan rada HSUP-a za 2024. godinu i Financijski plan HSUP-a za 2024. godinu.

Izdvojena novost

Istup u medijima ispred Hrvatske stručne udruge za plin

Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) aktivno je uključena u događaje povezane s problematikom plinskoga sektora u Republici Hrvatskoj. Predsjednik HSUP-a doc. dr. sc. Dalibor Pudić imao je niz istupa u medijima tijekom 2022. godine, a s obzirom na veliki interes javnosti za nastale poremećaje na globalnom tržištu plina (uslijed zabilježenih povijesno rekordnih cijena plina). Riječ je o svojevrsnoj plinskoj krizi koja se još pojačala u 2022. godini zbog znatno promijenjenih geopolitičkih okolnosti. Predsjednik HSUP-a je u svojim istupima nastojao jasno iznijeti stavove plinske struke u cilju pravovremenog i stručnog informiranja zainteresirane javnosti.

Posjetitelji web stranice HSUP-a mogu se upoznati s istupima predsjednika HSUP-a u vezi problematike plinske krize putem sljedećih linkova:

Izdvojena novost

OSVRT NA SKUP ZELENE AKCIJE NA KOJEMU JE PREZENTIRANA STUDIJA DEPLINOFIKACIJE REPUBLIKE HRVATSKE

Zelena akcija je održala skup u Novinarskom domu u Zagrebu 26. siječnja 2023. godine. Na skupu je predstavljen dokument ‘Studija deplinofikacije Republike Hrvatske’ koji je za Zelenu akciju izradila Udruga za održivi razvoj energetskih sustava. Zanimljivo je da autori Studije za prirodni plin rabe naziv fosilni plin, iznoseći da je modeliranjem razvoja energetike Republike Hrvatske pokazano da je moguće fosilni plin zamijeniti obnovljivim izvorima do 2035. godine, uz povrat troškova do 2037. godine.

Izdvojena novost

Nastavlja se kriza na energetskim tržištima

30. kolovoza 2022.

Turbulentno stanje na energetskim tržištima još uvijek se ne smiruje. U vrijeme pisanja ovoga komentara krajem kolovoza 2022. godine cijena plina na TTF-u prešla je granicu od 300 €/MWh. I cijene električne energije na tržištima u Europi postigle su zapanjujuće razine.

Posljednje novosti

Posljednja izdanja