Izdvojena novost

NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA HSUP-a

Komentar

4. veljače 2022.

Višemjesečni trend rekordno visokih cijena upućuje na distorziju globalnog tržišta plina

Dramatični porast cijena na globalnim tržištima plina i električne energije rezultirao je kriznim stanjem koje se već mjesecima posvuda analizira, no spektar njegovih uzroka i posljedica i dalje je nedovoljno razjašnjen. Naime, analitičari uvelike zanemaruju činjenicu da je čimbenik „eho idealizma“ energetske politike (usmjerene na ciljeve niskougljičnog društva, ali nedovoljno na dobro vođenu energetsku tranziciju i problematiku energetske sigurnosti i održivosti) naposljetku pridonio iznimnom porastu cijena na energetskim tržištima. Povišenje cijena iskazano u stotinama postotaka ugrožava gospodarstvo i kućanstva, upućuje na distorziju energetskih tržišta i implicira potrebu preispitivanja održivosti postojeće energetske paradigme.

Izdvojena novost

Prezentacija i punjenje vozila stlačenim prirodnim plinom na punionici u Slavonskom Brodu

Dana 26.11.2021 održana je prezentacija punionice stlačenog prirodnog plina (SPP-a) i utakanje vozila na stlačeni prirodni plin iz osobnog i gospodarskog programa. Također je predstavljena mala punionica iz segmenta kućnog priključka koju je predstavila tvrtka Koncepting iz Vukovara, a o kojoj je govorio gospodin Marko Horvacki Zivalov.

Posljednje novosti

Posljednja izdanja