Narudžbenica

Preko donje forme možete naručiti točan broj željenih tehničkih pravila, priručnika i brošura.
Nakon zaprimljene narudžbe, kontaktirati ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

Na sva izdanja obračunava se PDV po zakonskoj stopi.
Cijene publikacija ne sadrže trošak pakiranja i trošarine.

 • Pravilnici

 • Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija
  Cijena: 600.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija izrađen sukladno odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10).
  Cijena: 420.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Tehnička pravila za odorizaciju plina izrađena sukladno odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, čl. 7)
  Cijena: 100.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Smjernice za suradnju između distributera plina i ovlaštenih izvođača i plinoinstalatera
  Cijena: 100.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Tehnička pravila za projektiranje,gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja za proizvodnju energije
  Cijena: 250.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar za korištenje u distribucijskim sustavima, obrtu i industriji
  Cijena: 100.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar za opskrbu stambenih, poslovnih i javnih objekata
  Cijena: 100.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Priručnici

 • Cijena: 200.00 kn Upišite željeni broj primjeraka:
 • Brošure

 • Narudžbe su moguće na bazi od minimalno 1000 komada. Cijena se određuje prema količini naručenih primjeraka.
 • Narudžbe su moguće na bazi od minimalno 1000 komada. Cijena se određuje prema količini naručenih primjeraka.
 • Narudžbe su moguće na bazi od minimalno 1000 komada. Cijena se određuje prema količini naručenih primjeraka.
 • Podaci za izradu ponude