Tehnička pravila i priručnici

Organizacija izrade raznih stručnih pravilnika, smjernica, brošura, priručnika, certifikata te drugih tehničkih dokumenata je posebno važno područje rada Hrvatske stručne udruge za plin. Udruga je od svog osnivanja izdala veliki broj tehničkih pravila i brošura, te izmijenjenih i dopunjenih verzija s ciljem uvođenja u praksu općepriznatih pravila struke, promicanja tehničke regulative, usklađivanja s propisima EU a naročito radi poboljšanja sigurnosti uporabe plina.