Sigurna i efikasna uporaba dimnovodnih instalacija - brosura

Na treće izdanje brošure odlučili smo se radi dopune i izmjene dijela teksta koji nije aktualan ili se više ne primjenjuje u praksi zbog novoga zakonodavnog okvira. Doneseni su novi propisi iz područja dimnjačarske djelatnosti, uvedene su nove tehnologije i uređaji koji upotrebljavaju plin kao energent, uz nove dimovodne instalacije koje se nude na tržištu. Brošura je koncipirana za davanje osnovnih uputa korisniku plinskih uređaja i dimovodnih instalacija, ali s obzirom na složenost materije može informativno poslužiti projektantima, plinoinstalaterima i dimnjačarima.

SADRŽAJ:

– Uvod
– Kako funkcioniraju standardni (uobičajeni) dimnjaci prirodnog uzgona i njihov vijek trajanja
– Odabir, smještaj i prvo puštanje u rad dimovodnih instalacija u novogradnji
– Dobava zraka za izgaranje
– Zidani dimnjaci nisu prikladni za prirodni plin
– Priključenje plinskog uređaja na postojeći dimnjak ili ugradnja fasadnih ispusta
– Vanjski uzroci nepravilnog funkcioniranja dimnjaka
– Obveza korisnika
– Osnovne upute korisnicima plina
– Važna upozorenja

Upit za narudžbu

Narudžbe su moguće na bazi od minimalno 1000 komada.
Cijena se određuje prema količini naručenih primjeraka.

  • Podaci za izradu ponude