Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Sukladno odredbama Zakona o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/95 i 56/10) određeni operatori distribucijskog sustava u Hrvatskoj su oformili pri Hrvatskoj stručnoj udruzi za plin Povjerenstvo za davanje ovlasti pravnim i fizičkim osobama za ispitivanje ispravnosti i nepropusnost plinskih instalacija.

Kako bi otklonili eventualne nejasnoće o ovlaštenju Hrvatske stručne udruge za plin za provedbu ispita, molimo vas da pažljivo proučite Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama, osobito članak 9 i 10.

Na temelju uvjeta propisanih Pravilnikom o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP-P 601.111/II. izdanje 2011.) Hrvatska stručna udruga za plin izdaje ovlasti pravnim i fizičkim osobama za obavljanje stručnih poslova iz područja plinske djelatnosti, provjerava znanje i osposobljenost djelatnika te izdaje odgovarajuće svjedodžbe s valjanošću na cijelom podučju Republike Hrvatske, a u skladu s propisima.

POPIS TVRTKI KOJE SU STEKLE OVLAST (pdf)

Za dodatne upite možete nas kontaktirati na hsup@hsup.hr.

Uvjeti za dobivanje ovlasti propisani su HSUP-ovim Pravilnikom HSUP P 601.111/2. izdanje za:

Pravilnik HSUP P 601.111/2. izdanje možete naručiti putem narudžbenice ili online popunjavanjem Online narudžbenice.

NARUDŽBENICA-HSUP-P 601.111/2. izdanje
Ispunjenu narudžbenicu pošaljete elektroničkom poštom na hsup@hsup.hr ili faksirajte na broj 01/4636-735.

ZAHTJEVI ZA DOBIVANJE OVLASTI:

IZJAVE:

Po jedan primjerak propisane dokumentacije obvezno dostaviti na adrese:

  1. Hrvatska stručna udruga za plin, Heinzelova 9/II, 10000 Zagreb
  2. Đuro Zatezalo, Gradska plinara Zagreb d.o.o, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

A – ZA PRAVNE OSOBE

  • I stručna razina I. (50 kW) – 3.000 kuna
  • II stručna razina II. (350 kW) – 4.000 kuna
  • III stručna razina III. (1200 kW) – 5.000 kuna
  • IV stručna razina IV. (bez ograničenja) – 7.000 kuna

B i C – ZA FIZIČKE OSOBE

  • B i C stručna razina I, II, III, IV – 600 kuna