Poveznice

• MINISTARSTVO GOSPODARSTVA (MINGO):
  http://www.mingo.hr/

 

• HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA (HERA):
  http://www.hera.hr/hrvatski/html/index.html

 

• HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJOM (HROTE):
  http://www.hrote.hr/

 

• FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
  http://www.fzoeu.hr

 

• MEĐUNARODNA PLINSKA UNIJA (IGU)

http://www.igu.org/