Hrvatska stručna udruga za plin

Hrvatska stručna udruga za plin je osnovana 1993. godine u Zagrebu, sa ciljem poticanja razvoja plinske djelatnosti s tehničkog i znanstvenog gledišta, sigurnosti i zaštite okoliša, podizanja nivoa znanja i obrazovanja, razmjene iskustava i informacija od interesa za plinsko gospodarstvo u cjelini, Udrugu ili pojedine članove. Hrvatska stručna udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Udruga se kroz različite oblike organiziranja bavi unapređenjem raznih disciplina plinske struke iz područja:

 • proizvodnje prirodnog plina i drugih plinova za loženje
 • dobave i potrošnje plina
 • tehnike i tehnologije transporta i skladištenja plina
 • tehnike i tehnologije distribucije plina
 • energetske i ne energetske primjene plina
 • racionalne potrošnje i štednje plina
 • propisa i pravila struke
 • ekonomike i poslovne problematike
 • obrazovanja stručnjaka za plinsko gospodarstvo i energetiku

 

Upravna i izvršna tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik i dopredsjednici
 • Upravni odbor
 • Časni sud
 • Tajništvo

 

PREDSJEDNIK:

         prof. dr. sc. Miljenko Šunić, Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP),
         Zagreb

 

DOPREDSJEDNICI:

 1. Laslo Farkaš Višontai, INAgip d.o.o., Zagreb
 2. mr. sc. Davor Matić, OMV Gas Marketing & Trading d.o.o, Zagreb
 3. dr. sc. Dalibor Pudić, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), Zagreb
 4. Branko Radošević, Crodux-energetika d.o.o, Zagreb
 5. Nenad Hranilović, Međimurje-plin d.o.o, Čakovec

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 1. Vedran Špehar, Plinacro d.o.o., Zagreb
 2. Nataša Vujec, Crodux plin d.o.o, Zagreb
 3. Fikret Nasić, Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o, Zagreb
 4. Gracijan Krklec, Podzemno skladište plina d.o.o, Zagreb
 5. Ivana Marković, Plinacro d.o.o, Zagreb
 6. Vladimir Đurović, Plinacro d.o.o, Zagreb
 7. Marija Ratkić, Plinara istočne Slavonije d.o.o, Vinkovci
 8. Davor Horvat, Termoplin d.d, Varaždin
 9. Srećko Ezgeta, Elektrometal-distribucija plina d.o.o, Bjelovar
 10. Zoran Dojčinović, Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), Zagreb
 11. Zoran Novaković, Elster-Instromet N.V, Zagreb
 12. Josip Dičak, Drnišplast d.d, Drniš
 13. mr. sc. Luka Čarapović, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

 

ČASNI SUD:

 1. Anita Baričević, Centar za plin Hrvatske d.o.o, Zagreb
 2. Darinka Mađar, Međimurje-plin d.o.o, Čakovec
 3. Krunoslav Godek, Koprivnica plin d.o.o, Koprivnica